ChatGPT Prompts för marknadsföring
En komplett guide!

Uppskaddad lästid: 5min

Sidan innehåller följande frågor

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är ett webbaserad interface där du kan kommunicera med deras Generativa Förtränade Modell. Eller på engelska Generative – Pre-Trained Transformer ( GPT ). ChatGPT kan i nuläget hjälpa dig att ta fram texter genom att du skriver en prompt till den. 

Vad är en prompt?

Enkelt förklarat så är en prompt en text eller förfrågan som du anger i ett sökfält. Detta kan vi tänka är som ett kommando som du ger till GPT-modellen för att den ska påbörja sin sökning i sin gigantiskt stora databas. 

Hur skapar jag en prompt?

Att skapa en prompt är lika enkelt som att skriva en text eller ett ord, när du skriver en uppmaning till en AI så kan man använda t.ex “Jag vill att du ska:” eller “Kan du skriva en” eller “Kan du skapa:”. Så ett väldigt enkelt exempel på en prompt kan vara. 

“Kan du skriva an text om ChatGPT och hur viktigt det är för marknadsförare att lära sig prompts för att bli mer effektiva och produktiva, jag vill att du skriver på ett övertygande sätt med tanke på att jag ska förklara för min chef vilka fördelar detta har för vårt företag”

Vad är en bra prompt?

Här är det många som har delade meningar, men efter att ha arbetat med just prompt till ChatGPT i över 1000 timmar så skulle jag säga följande. 

En Prompt behöver innehålla 4 väsentliga delar för att man ska ge AI modellen rätt förutsättningar för att förstå sitt syfte och din målsättning. 

Dessa delar är följande: 

– Vilken roll ska den ha?
– Vart utspelar sig scenen?
– Vad för något vill du ha ut av AIn?
– Hur ska tonen på svaret vara?

Ett exempel: 

“Jag vill att du ska bete dig som en marknadsföringsspecialist som just nu sitter i ett kreativt möte och ska komma på nya idéer för en strategi för en nya lansering. Jag vill att du kommer på 10 nya idéer på hur vi kan jobba med vår digitala marknadsföring på TikTok och Instagram. Jag vill att du skriver på ett kreativt och engagerande sätt. “

Exempel på enkel prompt

Ja här kan man göra det hur enkelt som helst, allting som är ett ord blir automatiskt en prompt. T.ex “Hej” är en prompt. Som till 78% kommer ge dig svaret -“Hej! Har du några frågor eller funderingar jag kan hjälpa dig med idag? och till 22% “-Hej, hur kan jag hjälpa dig idag?” 

Exempel på svår prompt

Det är skillnad på en svår prompt och en bra prompt, en svår prompt skulle jag anse är en prompt som är krävande att skriva och som tar mycket av din tid. Det kan vara en så kallad superprompt som du kan läsa mer om längre ner på denna sidan. Men även prompt som innehåller mycket text och flera kommandon i samma prompt. 

Jag rekommenderar alltid i mina kurser, worskhops och utbildningar att man utgår från de delar som finns med i en bra prompt, men sedan att man lägger till intressant information om ditt företag, produkt eller tjänst. Detta är viktigt för att AI modellen ska kunna skapa texter som på något sätt är optimerade för dig och inte blir för generella. 

Vad är en superprompt?

Superprompts är ett ganska nytt begrepp inom AI-världen där man utvecklar sin förfrågan eller kommando till t.ex ChatGPT för att ge datorn så mycket information som möjligt, en superprompt kan t.ex innehålla följande delar: 

Syfte: Att hjälpa individer att utveckla sina problemlösningsförmågor på ett roligt och engagerande sätt.

Målgrupp: Studenter, särskilt de som är intresserade av STEM-ämnen (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik).

Huvudteman eller ämnen: Innovation, kreativitet, kritiskt tänkande, problemlösning.

Begränsningar: Inga specifika begränsningar.

Önskat format: En berättelseövning.Här är ett exempel på en superprompt:


Föreställ dig att du är en astronaut på ett uppdrag för att utforska en avlägsen planet. När du landar på planetens yta inser du att ditt rymdskepp har skadats och du kan inte lämna planeten utan att reparera det.

Ditt uppdrag är att hitta ett sätt att reparera rymdskeppet och återvända hem säkert. Men planeten är full av okända varelser och hinder som kan försvåra dina framsteg. Du måste använda dina problemlösningsfärdigheter för att övervinna dessa utmaningar och slutföra ditt uppdrag.

Tänk på hur du skulle närma dig denna situation. Vilka steg skulle du ta för att reparera rymdskeppet? Hur skulle du navigera på planetens terräng och undvika fara? Vilka resurser har du till ditt förfogande? Hur skulle du tillämpa din kunskap om vetenskap och teknik för att lösa problem längs vägen?

Skriv en kort berättelse eller skapa en visuell representation av din resa på planeten.

Lär dig mer om AI och ChatGPT

Effektivare marknadsföring med ChatGPT - Kurs

Tillsammans med Breakit har vi skapat en kurs hur du som marknadsförare kan lära dig mer om ChatGPT och att skapa prompts. Här finns även en stor del med exempel på hur du implementerar detta direkt i din verksamhet  redan idag. 

Workshop och utbildning för företag om prompts och ChatGPT

Vi erbjuder workshops och utbildningar inom ChatGPT och prompt engineering där vi ser över ditt företags möjligheter att bli både effektivare och mer produktiva med hjälp av olika AI-modeller och verktyg. 

Bright Prompt Generator

Använd gärna vår prompt generator nedan för att skapa egna prompt som du direkt kan använde i eller för din verksamhet. 

Fyll i fälten och gör dina val från de nedfällbara listorna och klicka sedan på generera prompt.