Riktlinjer för Facebook annonsering

1. Översikt
2. Granskningsprocessen för annonser
Innan en annons visas på Facebook eller Instagram granskas den för att säkerställa att den följer våra annonseringsregler. De flesta annonser granskas inom 24 timmar, men i vissa fall kan det ta längre tid.
3. Gör så här om annonsen inte blivit godkänd
4. Förbjudet innehåll
5. Begränsat innehåll
6. Videoannonser
Videoannonser och andra dynamiska annonstyper måste uppfylla alla regler som anges i annonseringsriktlinjerna, inklusive communityreglerna, samt policyerna nedan:
7. Målgrupp
8. Positionering
9. Text i annonsbilder
Om du har för mycket text i annonsbilder kan det leda till att din annons når färre personer eller inte körs alls. Försök att använda lite eller ingen bildtext när det är möjligt. Besök hjälpcentret för annonsörer för att ta reda på mer om de här riktlinjerna och förväntningarna på riktlinjerna.
10. Leadannonser
Annonsörer får inte skapa leadannonser för att be om följande typer av information utan att först ha fått vårt skriftliga medgivande:
11. Användning av våra varumärkesresurser
För annonser som visar varumärkena Facebook eller Instagram hänvisar vi till Facebooks resurscenter för varumärken och Instagrams resurscenter för varumärken där du hittar riktlinjer för varumärken och kan ladda ned godkända resurser.
12. Begränsningar för dataanvändning
13. Saker du bör känna till